مزایا و کاربردهای سختی گیر منبع دوجداره

سختی گیر منبع دوجداره مزایای زیادی برای صنایع و خانگی دارد:
 1. افزایش عمر لوله کشی و تجهیزات با سختی گیر منبع دوجداره:

  با حذف رسوب، احتمال خوردگی، گرفتگی و نشت لوله ها و تجهیزات کاهش می‌یابد و عمر آنها افزایش می‌یابد.
 2. کاهش هزینه‌های نگهداری:

  با حذف رسوب، نیاز به شستشو، تعویض و تعمیر لوله ها و تجهیزات کاهش می‌یابد و هزینه‌های نگهداری کاهش می‌یابد.
 3. افزایش کف صابون:

  با حذف رسوب، صابون بهتر حل می‌شود و کف بیشتری تولید می‌کند. این باعث صرفه جوئی در مصرف صابون و شامپو می‌شود.
 4. افزایش کارآئی دستگاه های حرارتی و برودتی:

  با حذف رسوب، انتقال حرارت بهتر انجام می‌شود و کارآئی دستگاه های حرارتی و برودتی افزایش می‌یابد. این باعث صرفه جوئی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های برق می‌شود.
 • افزایش کیفیت محصولات صنعتی:

  با حذف رسوب، کیفیت محصولات صنعتی مانند رنگ، چرم، نساجی، بتن و غذا افزایش می‌یابد و ارزش افزوده بالاتری دارند.