چگونه منبع موتورخانه را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب مناسب منبع موتورخانه، باید به عوامل زیر توجه کنیم:
  • ظرفیت: ظرفیت منابع باید با توجه به نوع ساختمان، تعداد واحدها، نحوه استفاده از آب گرم و سایز دستگاه های حرارت دهنده تعیین شود. به عنوان قاعده کلی، هر واحد نسبت به هزار لیتر آب گرم در روز نیاز دارد.
  • جنس: جنس منابع باید با توجه به کاربرد، عملکرد، قابلیت نصب، هزینه و عمر مفید آن ها انتخاب شود. به عنوان مثال، منابع پلیمری سبک تر، اقتصادی تر و کم تلفات حرارتی تر هستند، اما در برابر نور خورشید، ضربه و خوردگی کمتر مقاوم هستند.
  • کارایی: کارایی منابع به نسبت حجم به حجم حالت خالص آن ها است. به عبارت دیگر، چقدر از حجم منابع قابل استفاده بوده و چقدر فضای خالی دارند. کارایی منابع باید بالا باشد تا با حجم کمتر بتوان ظرفیت بیشتری را تامین کرد.